Svenska nationalparker - Abisko mp_15325

Nationalparker & naturreservat

Vill du beundra vackra landskap vid en kortare naturstig eller äta vägkost tillsamman med barnen vid en underhållen eldplats? Eller vill känna dig skönt utmattad efter en krävande vandringsled och övernatta i så gott som fullständig tystnad under bar himmel? Sveriges nationalparker och naturreservat erbjuder var och en av oss en möjlighet att njuta av vårt lands vackraste natur.

Nationalparkerna är stora naturskyddsområden, och syftet med dem är att trygga naturens mångfald och ge besökarna en möjlighet att njuta och koppla av i naturen. I nationalparkerna finns det markerade leder, naturstigar och eldplatser. Det går också bra att övernatta i nationalparkerna, för det finns tältningsplatser och andra anläggningar för övernattning i dem. 

De svenska nationalparkerna var de första i Europa. Redan 1909 avsatte man mark till hela nio parker. Det  var Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och en del av Gotska Sandön. 100 - årsjubileum firades 2009 för Sveriges nationalparker. Detta år kallades för Naturens år. Den biologiska mångfaldens år kallades 2010 och Skogens År är 2011.

Enligt Wikipedia:

Naturreservat är naturområden som skyddats av myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för friluftslivet, floran, faunan, fungan eller är av intresse ur geologiska eller naturmiljömässiga perspektiv. Begreppets innebörd varierar mellan olika länder.

Nationalstadspark är ett begrepp i Sverige och Finland som avser ett skyddat område i urban miljö, som (i Sverige) är ett riksintresse som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Kungliga nationalstadsparken i Stockholms kommun, Solna kommun och Lidingö kommun blev världens första nationalstadspark då den beslutades om 1994 och inrättades år 1995.

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen.[1] Nationalparker kan också grundas för att skydda kulturlandskap.

Nationalparker Naturreservat

Nationalparker & naturreservat

Badande vid djurgårdskanalen - Foto VerdeVerde Travel

Nationalstadspark

Vår huvudstadens gröna oas, nära centrala Stockholm upplever du ett landskap unikt i sitt slag med parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker och stränder. Här strövar du i gammelskog och badar från badklippor och besöker slott och museer. Parken sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.