Stilla havsyta kustbandet vid Axmar bruk

Under ytan - snorkla bland vrak

Här vilar en vrakskatt! I havet utanför Axmar bruk finns en spännande undervattensvärld. Under ytan i den steniga och grunda skärgården finns flera skeppsvrak med en historia att berätta.

I vattnen kring Axmar bruk finns ett 20-tal skeppsvrak. Några är pråmar som medvetet sänkts efter brukets nedläggning. Andra är fartyg som förlist i den svåra in- och utseglingen. Det äldsta vraket, som ligger utanför Axmar bruks lastageplats Granskär, är daterat till början av 1700-talet. Det är lätt att förstå varför det ligger så många vrak här. Skärgården är stenig och grund. Dessutom gick frakterna ofta på relativ små öppna segelskutor, som seglades i mörker och höststormar.  Vraken är visserligen sönderbrutna, en del liknar mest brädhögar, men de är viktiga för kulturmiljön. De representerar ögonblicksbilder av dramatiska historiska händelser. Även sådant som normalt inte blir kvar till eftervärlden har bevarats, exempelvis råvaror och halvfabrikat som stång- och tackjärn och vardagsföremål i trä, som tack vare det syrefattiga kalla vattnet är ganska välbevarade. Det finns fortfarande vrak att upptäcka efter kända förlisningar, där bruket varit avgångs- eller destinationsort. Det är enkelt att avgöra om ett vrak har varit ett fartyg med last från Axmar bruk – allt producerat järn stämplades nämligen med brukets järnstämpel. Den stämpeln ingår nu i Axmar bruks logotyp och på så sätt knyter vi an till brukets viktiga och spännande historia.

Många, inte alla men många, kan du se från kanoten eller kajaken. Flera ser du när du snorklar. 

Tags
Axmar bruk
snorkla
Naturreservat
Kulturreservat

Boka kanot/kajak

Boka mysigt boende

Middag med utsikt