Detta gäller när du bokar en resa med VisitTo.

Allmäna villkor

Det är viktigt att du läser igenom VisitTo:s allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning och/eller ditt köp har du accepterat dessa villkor och beloppet kommer därefter att dras från ditt kort, eller skickas på faktura.

VisitTo:s Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan VisitTo, en firma inom Bolagskompaniet Sverige AB (℅ Kolonien Dialoggatan 16, 126 26 Hägersten. Telefon 08-409 200 00. E-post: [email protected]) med Organisationsnummer 556864-5724 och för den som själv eller genom annan part sluter avtal med VisitTo enligt vad som angetts i bekräftelsen.

Avtalet kan gälla bokningsbara SEMESTERUPPLEVELSER som boende, aktiviteter, evenemang, transport enskilt eller i kombination, köpbara PRESENTUPPLEVELSER och PRESENTKORT att nyttja vid senare tillfälle, samt köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Dessa Allmänna villkor är indelade i tre delar, ”SEMESTERUPPLEVELSER”, ”PRESENTUPPLEVELSER / PRESENTKORT” och ”GENERELLT”

Semesterupplevelser

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är VisitTo.

När blir ditt köp bindande?

Bokningen gäller så snart VisitTo bekräftat den, och när du betalat den överenskomna anmälningsavgiften och/eller hela summan för aktuell bokning.

Är det någon bokningsavgift?

VisitTo tar inte ut någon bokningsavgift när du bokar.

När ska du betala?

När det gäller SEMESTERUPPLEVELSE skall du betala för bokningen som senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen.

Om du väljer att betala din bokning med kreditkort har du därefter valet att betala din bokning i sin helhet vid bokningstillfället, alternativt dela upp din betalning i två delar. Första delbetalningen sker vid bokningstillfället, och resterande 90 % sker senast 40 dagar innan ankomst. Gör du en bokning 40 dagar eller mindre innan ankomst, behöver du betala totala summan direkt. Vi tar ingen extra avgift för kortbetalningar.

Betalning mot faktura kan endast ske i undantagsfall efter särskild överenskommelse vid bokningstillfället. Fakturaavgift om 75 kr tillkommer.

När det är dags att betala är det viktigt att du skriver in ditt bokningsnummer, annars vet vi inte var pengarna ska någonstans och bokningen blir ogiltig. För din egen skull rekommenderar vi att du tar med bokningsbekräftelse och kvitto vid ankomst, för att kunna styrka din bokning om det skulle behövas.

Du får ingen bekräftelse på att betalningen kommit in till oss, men kan via “min sida” på visitto.se se hur din betalningsstatus ligger till. Du kan även nå den via länken för betalning som du hittar i bokningsbekräftelsen VisitTo mailat till dig.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du valt att delbetala din SEMESTERUPPLEVELSE och inte betalar anmälningsavgiften enligt bokningsbekräftelsen, kommer VisitTo att göra av avbokning. Om du däremot betalat anmälningsavgiften skickar VisitTo ut en påminnelse till e-postadressen du angett senast 45 dagar innan ankomst. Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, och reglerna för avbokning gäller.

Om du valt att betala med faktura skickas ingen påminnelse ut. Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, och reglerna för avbokning gäller.

Vad gäller om du vill avboka/omboka sin bokade semesterupplevelse?

Eventuell avbokning görs enklast genom att gå in på följande länk och ange bokningsnummer och e-postadress.

Du kan omboka muntligen eller skriftligen till VisitTo Kundservice per telefon +46 (0)8 409 200 00 eller via e-post [email protected]. En ombokning är inte giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från VisitTo. Vill du göra ändringar i din bokning är kostnaden 100 kronor (SEK) / bokning. Ändring av ankomst- eller avresedag räknas som avbokning.

Allmänna avbokningsregler gällande aktiviteter, boende, evenemang, paket- och rundresor och övriga arrangemang till ordinarie pris

Om du inte tecknat avbeställningsskydd eller om avbeställningsskydd inte är möjligt gäller följande avbokningskostnader:

Aktiviteter
40 dagar eller fler före ankomst: 0%
39- 30 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
29-0 dagar före ankomst: 100%
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Hotell

Vid rumsbokning, exempelvis hotellrum, som inte ingår i ett paket måste avbeställning ske senast dagen innan ankomst, för att full återbetalning, exkl. eventuella avgifter, ska betalas ut. Vid avbeställning senare än dagen innan ankomst ges ingen återbetalning. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Vandrarhem, pensionat, bed & breakfast, Bo på Lantgård, Fjällstuga och Fäbod

5 dagar eller fler före ankomst: 0%
4-0 dagar före ankomst: 100%
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Camping, Gästhamn och Ställplatser

40 dagar eller fler före ankomst: 0%
39 - 30 dagar före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
29-8 dagar före ankomst: 75 %
7-0 dagar före ankomst: 100 %
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Paket- och rundresor

Bokningar av paket och rundresor är endast ombokningsbara fram till 28 dagar före avresa. Därefter är bokningen stängd för ändringar. Observera att särskilda ändrings- och avbokningsregler kan gälla för vissa paket. De framgår i så fall vid bokningstillfället samt på din bokningsbekräftelse.

Särskilda erbjudanden
Observera att särskilda ändrings- och avbokningsregler kan gälla för vissa priser och erbjudanden. De framgår i så fall vid bokningstillfället samt på din bokningsbekräftelse.

Privat boende - Stugor, rum och lägenheter
40 dagar eller fler före ankomst: 0%
39 - 30 dagar före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
29-0 dagar före ankomst: 100%
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Bra att veta om din stugbokning

Ankomst – Avresa
Du får tillgång till stugan/lägenheten från kl. 14.00 avtalad ankomstdag till kl. 12.00 avresedagen om inget annat bekräftats. Innan avresa skall du utföra slutstädning av stugan/ lägenheten. Städutrustning finns i alla stugor/lägenheter. I stugbyar kan det  finnas städutrustning i separat servicebyggnad. Om hyresvärden vid besiktning anser att städningen inte är tillräcklig, kommer vi låta städning utföras på din bekostnad. För vissa stugor/ lägenheter och de flesta stugbyar kan du välja att köpa slutstädning, men det behöver man förboka. Priset kan variera beroende på stugans storlek.

Priser
Priserna avser antalet bäddar i stugan/lägenheten. I beskrivningen av stugor anges antal ordinarie bäddar + antal extrabäddar enligt följande exempel: ”4+2 bäddar” vilket betyder 4 ordinarie bäddar + 2 extrabäddar.

Allmänt
Alla stugor/lägenheter är utrustade för självhushåll. Du måste själv ta med sängkläder, handdukar, toalettpapper, disk- och rengöringsmedel. I de flesta stugbyar och i vissa privatstugor kan sänglinne och handdukar hyras. I de flesta stugor/lägenheter tillåts inte husdjur. Rökning är alltid förbjuden. Information om detta finns i beskrivningen av stugan/ lägenheten. Observera att detta inte är någon garanti för att rökning inte har förekommit eller att husdjur inte har vistats i stugan/lägenheten vid tidigare tillfälle.


VisitTo:s skyldigheter och dina rättigheter gällande semesterupplevelse

VisitTo får ändra villkoren för bokningen om du som kund kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. Inträffar kostnadsökningar för VisitTo efter det att avtalet blivit bindande för parterna får VisitTo höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter för tjänster som ingår i bokningen. Om prisökning sker så måste VisitTo informera dig om det omgående. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst. Bokningens pris ska sänkas om VisitTo:s kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som nämndes ovan.

VisitTo har rätt att ställa in en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i fjällvärlden samt vid för få anmälda deltagare.

Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om ingen likvärdig ersättning kan ordnas, t.ex. vandrarhem eller hotell i samma klass, så har du rätt av avboka samt få pengar tillbaka för de delar du inte utnyttjat.

Är resan påbörjad, men är tvungen att avbrytas av arrangören, har du rätt att få tillbaka pengar för de delar av bokningen som du ännu inte hunnit utnyttja.

Om en transporttjänst, evenemang eller aktivitet som ingått i bokningen ställs in med kort varsel, gäller återbetalning endast för den specifika delen.

Överlåtelse av boende och arrangemang är tillåtet före ankomst, viktigt att uppge de nya gästernas namn och uppgifter. Vid överlåtelse av transportbiljetter, i de fall där transportörens villkor godkänner det, måste transportören informeras om till vem överlåtandet skett.

Som arrangör är VisitTo skyldiga att se till att:

  • Du som kund får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
  • Du får alla handlingar och övriga uppgifter i god tid.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

VisitTo ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till dig som kund utan VisitTo:s vetskap och som VisitTo inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

Vad har du som kund för skyldigheter?

För att boka/ingå avtal med VisitTo måste du ha fyllt 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få genomföra bokad aktivitet eller evenemang, och för att få nycklar till boendet. Om du vid tillträde till aktiviteten, boendet eller evenemanget inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Det kan finnas specifika regler gällande åldersgräns för vissa aktiviteter eller upplevelser, du som kund är skyldig att följa dessa. Om du inte skulle uppfylla åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Det är din skyldighet att själv kontrollera din bokningsbekräftelse så fort som möjligt efter att du fått den, för att kontrollera om det finns eventuella felaktigheter. Om bokningspersonal gjort specifika löften till dig, måste de stå med skriftligen i bekräftelsen för att det ska vara en garanti vid ankomst.

Du är skyldig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, transportmedlet, aktiviteten, evenemanget etc. Det är inte tillåtet för fler personer att övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället. VisitTo utgår från att max 1 barn under 2 år inte använder egen bädd om inget annat anges.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka dig och ditt sällskap om inte förändring sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet. Du blir skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som tillkommit av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen lyckas boka nya gäster.

Om det skulle vara något du vill anmärka på, eller om du har klagomål, ska du i första hand vända dig till värden för boendet eller aktiviteten. Det är för att det ska finnas en chans att rätt till problemet så snart som möjligt under din vistelse.

Det är viktigt att vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att VisitTo som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt rum. OBS! Det står även i beskrivningen för rummet om husdjur/rökning inte är tillåtna. VisitTo kan däremot inte garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i rummet kort tid innan.

Avbeställningskydd

VisitTo erbjuder avbeställningsskydd för SEMESTERUPPLEVELSE. Detta kan endast beställas i samband med bokningstillfället. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller för samtliga namngivna personer i bokningen.

Väljer du att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan göras om övriga väljer att utnyttja resan.

Avgiften för avbeställningsskydd är 300 kronor(SEK) per bokning.

När gäller skyddet?

Med avbeställningsskydd kan du i vissa fall avboka fram till dagen innan ankomst, vid senare avbokning utgår fullt pris för bokningen. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom som inte var känd vid bokningstillfället, som dessutom kan styrkas av läkarintyg, samt vid allvarligare händelse. Avbeställningsskyddet gäller endast vid allvarligare händelse, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registrerad partner, sambo, barn, förälder och mor-/farförälder. Du måste avbeställa resan så snart som möjligt efter att du insett att du inte kan åka.

Vad ersätter VisitTo?
Du får tillbaka allt du betalt till VisitTo förutom 5 % i en administrativ kostnad, kostnaden för avbeställningsskyddet samt eventuella ombokningskostnader.

Hur får du ersättning?

Du avbokar resan på denna länk, www.visitto.se/boka/sv/min-sida/logga-in. Notera att resan avbokas enligt gällande avbokningsregler (det justeras så fort giltigt läkarintyg kommit in till oss). Du skickar in ditt giltiga läkarintyg till VisitTo ℅ Kolonien, Dialoggatan 16, 1tr 126 26 Hägersten omgående. VisitTo återbetalar enligt gällande regler senast 10 dagar efter inkommet giltigt läkarintyg.

Presentupplevelse/presentkort

Vem är ansvarig?

VisitTo är återförsäljare för utvalda underleverantörer. All försäljning sker i eget namn och VisitTo är kundens avtalspart vid köp.

Hur levereras presentupplevelsen/presentkortet?

Det finns två leveransalternativ att välja mellan:

Elektronisk leverans

Väljer du “E-postleverans” så får du din presentupplevelse eller ditt presentkort till den mailadress du angett.

Presentupplevelsen eller presentkortet skriver du sedan ut och tar med till upplevelsen.  

Leverans med brev

Vi skickar alla beställningar före kl 15.00 alla vardagar med Posten. Presentboxen ryms i de flesta brevlådor/brevinkast. I de fall det inte gått in i brevlådan/brevinkastet går paketet att hämta hos ditt närmaste postombud.

Vad händer om mitt brev inte kommer fram?

Vi ersätter inte brev/försändelser som skickats direkt till din brevlåda och inte kommit fram. Du kan välja att brevet/försändelsen skickas som Rekommenderat brev som innebär att du kvitterar ut det hos Postnords närmaste utlämningsställe.

Hur lång giltighetstid gäller? 

PRESENTUPPLEVELSEN och PRESENTKORTET har en giltighetstid på två (2) år från inköpsdatum. Aktuellt saldo och giltighet kan alltid kontrolleras på visitto.se

Var kan  presentupplevelsen och presentkortet användas?

PRESENTUPPLEVELSE och PRESENTKORT nyttjas hos valfri till VisitTo vid upplevelsetillfället ansluten leverantör. Se visitto.se för aktuella anslutna leverantörer. PRESENTKORT nyttjas också som betalningsmedel vid bokning av SEMESTERUPPLEVELSE på visitto.se.  Vid bokning av SEMESTERUPPLEVELSE kontaktar du VisitTo:s kundservice vid betalningstillfället.

Vad gäller om du ångrar ditt köp av presentupplevelsen/presentkort?

Vid köp av presentkort via Internet gäller distansavtalslagen. Om du av någon anledning ångrar ditt köp skall VisitTo:s kundservice kontaktas inom 14 dagar från beställningsdatum. För att kunna hantera ditt ärende behövs Presentkortsnummer och shortpassnummer för det köp det gäller, dessa hittar du på ditt värdebevis. PRESENTUPPLEVELSE eller PRESENTKORT får inte vara använt. Återbetalning sker inom 8 dagar från att vi mottagit returnerat presentkort.

Vad gäller om du vill avboka/omboka din presentupplevelse/presentkort? 

Om du, eller den person du gett PRESENTUPPLEVELSEN till, vill göra något annat än den upplevelse som förvalts går det bra att byta till någon annan upplevelseleverantör.

Det är fritt att välja annan upplevelse inom giltighetstiden på två (2) år och innan någon bokning gjorts. PRESENTUPPLEVELSEN nyttjas hos valfri till VisitTo vid upplevelsetillfället ansluten leverantör. Se visitto.se för aktuella anslutna leverantörer

VisitTo:s skyldigheter och kundens rättigheter avseende presentuppelvelse/presentkort

VisitTo är återförsäljare av utvalda underleverantörer och vill kunna erbjuda ett attraktivt utbud av PRESENTUPPLEVELSER. VisitTo har rätt att ändra urvalet av PRESENTUPPLEVELSER och ort. Aktuellt utbud finns på visitto.se.

VisitTo är skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på ditt köp
  • Du får din köpta produkt enligt gällande leveransvillkor

Moms

Värdebeviset för PRESENTUPPLEVELSEN och PRESENTKORTET är en flerfunktionsvoucher och är momsbefriad vid försäljningstillfället.

GENERELLT

VisitTo förbehåller sig rätten att göra ändringar i våra Allmänna villkor. Din bokning/köp omfattas av de allmänna villkor som gällde vid tidpunkten när du gjorde ditt köp. (med undantag för ändringar enligt lag, myndighetsbeslut eller förordning).

Vad händer vid eventuell tvist?

Har du eventuella klagomål efter hemkomst bör du vända dig direkt till VisitTo med dessa. Om du och VisitTo inte lyckas komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). VisitTo följer ARN:s rekommendationer.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att dina personuppgifter får användas av VisitTo. Anledningen till varför vi vill ha den informationen är för att kunna erbjuda dig den bästa servicen vi kan ge. Genom att försäkra oss om att vi har all nödvändig och tillförlitlig persondokumentation som behövs i händelse av olycksfall, kunna kontrollera personuppgifterna om du beställt ett avbeställningsskydd, samt vid eventuell skadehantering. Dina uppgifter kan komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster, eller för att erbjuda dig personliga erbjudanden kring resor och upplevelser från VisitTo och våra samarbetspartners. Du kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar, i syfte att ta reda på vad du som kund tycker om VisitTo. Du kan givetvis ta del av dessa uppgifter när du vill, genom att kontakta VisitTo via e-post: [email protected] eller via brev: VisitTo ℅ Kolonien Dialoggatan 16, 1 tr 126 26 Hägersten.

Force Majeure

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför VisitTos kontroll, som VisitTo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är VisitTo fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som VisitTo anlitat eller annan i tidigare led. VisitTo reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför VisitTo:s kontroll.

Välkommen till VisitTo

moments in life