UNESCO Världsarv i Sverige - Foto VerdeVerde Travel

Världsarv i Sverige

Världsarvet är något som vi fått från det förflutna. Vi upplever det idag och skall lämna det vidare till nästa generation. 

Våra kultur- och naturarv är oersättliga källor till inspiration och liv. Vi kan lära oss om både naturens och människans historiska mångfald och kraft. Ett världsarv är ett kultur- eller natur-minne som är viktigt att bevara det för framtida generationer.  Det är en plats som berättar om människorna och platsen de brukar. Världsarvslistan är över 1 000 objekt i drygt 160 länder. Några exempel på platser är Galapagosöarna, Egyptens pyramider och staden Brasilia. Här i Sverige finns det 15 världsarv.

Det går att uppleva våra världsarv på flera olika sätt, ibland genom att bara vara där och känna platsen. Ibland genom att gå med på en guidad tur och ibland genom att faktiskt bo på ett världsarv.

Tags
Världsarv