Förgät mig ej Timotej
Visa hela bilden
Minimera bilden

Förgät mig ej Timotej

Pris från
300 kr

På Tjurberget stod på 1600-talet Helge Helgessons kvarn, Helgan

På Tjurberget stod på 1600-talet Helge Helgessons kvarn, Helgan. Minnet finns kvar i nuvarande namnet, Helgalunden. Arkitekten och stadsplaneraren, Per Olof Hallman, ritade områdesplanen för Helgalunden,1913.

Tidigare stadsplanerare som Albert Lindhagen hade ivrat för nya raka gator i staden men P-O fick tänka nytt. Berget var svårt att tämja och han valde istället att anpassa bebyggelsen till den befintliga topografin.
Den här vandringen går genom en av Stockholms undanskymda oaser.
En ung gosse visar sin styrka vid Katarina Realskolas gamla gymnastiksal (idag Internationella Engelska Gymnasiet) och mjölnarens stuga ligger fortfarande kvar, precis bredvid Allhelgonakyrkans brunmålade panel.